Hledat...
  Bohužel jsme nenašli, co jste hledali.

  - Prosím ujistěte se, že jste napsali správně to, co hledáte.
  - Zkuste hledat znovu pomocí kategorií na hlavní stránce.
  - Neváhejte nás kontaktovat s dotazy na adrese: nd@trido.cz
  KontaktPorovnat
  Přihlásit

  Zásady zpracování osobních údajů zákazníků TRIDO s.r.o. v souladu s GDPR

   

  Obchodní společnost TRIDO, s.r.o., se sídlem Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, IČ: 652 78 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 23178 jako správce osobních údajů tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“) informuje své obchodní partnery a potenciální zákazníky (dále partneři TRIDO) o níže uvedených skutečnostech:

  Osobní údaje partnerů TRIDO zpracováváme v souladu s platnou legislativou za účelem zpracování nabídky, realizace smluvního vztahu, optimalizace webových stránek a ochrany našeho majetku a k marketingovým účelům a chráníme je proti zneužití. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracovávání ani profilování.

  S osobními údaji partnerů TRIDO nakládáme dle následujícího přehledu:

  ZdrojPotenciální
  zákazník
  Dodavatel/Odběratel – fyzická osobaDodavatel/Odběratel – právnická osoba
  Rozsah údajůjméno, příjmení, telefon, e-mail zákazníka nebo jeho zástupce, adresa realizace poptávkytitul, jméno, příjmení, telefon, e-mail zákazníka, adresa trvalého pobytu, IČO u samostatně podnikající osoby, adresa realizace smlouvytitul, jméno, příjmení, telefon, e-mail pověřených zaměstnanců zákazníka, adresa výkonu jejich zaměstnání, adresa realizace smlouvy
  Účel zpracovánízpracování nabídkyplnění smlouvy a závazků z ní plynoucích
  Doba, po kterou údaje zpracováváme *1)2 roky od data poptávkypo dobu plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv a následně po dobu trvání promlčecí lhůty nároků z těchto smluv v délce 15 let od realizace předmětu poslední uzavřené smlouvy
  Lze žádat o dřívější výmazANONE do 10 let, poté ANONE do 10 let, poté ANO
  Komu údaje předáváme *2)obchodním partnerům zpracovávajícím nabídky pro zákazníkyobchodním partnerům realizujícím zakázky;smluvním partnerům zajišťujícím služby a subdodávky společnosti TRIDO (zejména doprava, poštovní služby, montáže, servis, účetnictví, právní a daňové služby)
  V jakém rozsahu je předávámevšechny sdělené potenciálním zákazníkemnezbytném pro naplnění smlouvy nebo oprávněných zájmů společnosti TRIDO s.r.o.
  ZdrojPartner TRIDOWWW stránky TRIDOKamerový systém
  Rozsah údajůe-mailová adresazáznamy chování z cookies umístěných na WWW stránkách *3)obrazový záznam vyhrazených a označených prostorů užívaných společností TRIDO s.r.o.
  Účel zpracovánídoručení obchodních sdělenízabezpečení lepšího provozu stránek, cílení reklamyochrana majetku
  Doba, po kterou údaje zpracováváme *1)trvale do odvolání, které lze provést kliknutím na odkaz ve sdělení nebo i neautorizovaně z e‑mailové adresyaž 38 měsíců14 dní v časové smyčce.
  V případě škody po dobu nezbytně nutnou pro její prokázání a vymožení.
  Lze žádat o dřívější výmazANO kdykoli – z databáze obchodních sděleníNE; souhlas lze předem zrušit nastavením www prohlížečeANO
  Komu údaje předáváme *2)společnosti distribuující obchodní sdělení společnosti TRIDOIT společnostem optimalizujícím WWW stránkypojišťovnám, policii ČR
  V jakém rozsahu je předávámee-mailová adresaanonymizované záznamy pohybu na www stránkáchnezbytném pro naplnění oprávněných zájmů společnosti TRIDO s.r.o.

  *1) Po ukončení zpracování osobních údajů tyto anonymizujeme nebo odstraníme nejpozději v roce následujícím po uplynutí zmíněné lhůty. Potenciální zákazníci a příjemci obchodních sdělení mohou zažádat o odstranění údajů v dřívější lhůtě, a to i bez ověření totožnosti subjektu.
  *2) Údaje dále předáváme v případě vyžádání ze zákonných důvodů soudům, státním zastupitelstvím, policejním orgánům nebo věcně příslušným správním orgánům. Obchodními partnery-zpracovateli jsou společnosti se sídlem zejména na území České republiky, výjimečně se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. S každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
  *3) Způsob používání cookies ve společnosti TRIDO podrobně popisujeme na stránkách https://eshop.trido.cz/cookies.

  Subjekty osobních údajů mají právo:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,
  • žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,
  • žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
  • žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek čl. 18 nařízení,
  • získat osobní údaje, jež zpracováváme, za podmínek čl. 20 nařízení,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,
  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.

  Práva mohou uplatnit osobně v sídle společnosti TRIDO s.r.o., písemně doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti TRIDO s.r.o. nebo elektronicky s vhodnou formou možnosti ověření totožnosti subjektu (datovou schránkou, e-mailem podepsaným elektronickým podpisem zaslaným na adresu gdpr@trido.cz apod.). V případě opakované žádosti bude společnost TRIDO s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. 

  Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) mohou podat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, kde tento úřad sídlí.

  Účinnost a platnost Zásad zpracování osobních údajů zákazníků TRIDO s.r.o.:

  Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách TRIDO s.r.o. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách zveřejněny včetně historie změn.
   

  Účinnost těchto Zásad je od 25. 5. 2018

  Zobrazit košík

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později